Baner

MÓWIĄ WIEKI

Cena egzemplarza: 9,95 zł

Tematyka: HISTORIA

Częstotliwość: MIESIĘCZNIK

issn: 1230-4018

Opis: Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli-przyszłość przed nami. Za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii.

MÓWIĄ WIEKI


ZAMÓW OFERTĘ PRENUMERATY
DLA SWOJEJ FIRMY

wyślij zapytanie

Baner