Baner

BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Cena egzemplarza: 50,00 zł

Tematyka: NAUKA I TECHNIKA

Częstotliwość: KWARTALNIK

issn: 1234-5865

Opis: „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” (w skrócie – „Biuletyn WAT” ) jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1952 roku jako miesięcznik, a od 2006 roku jako kwartalnik. Do 1990 roku wydawany był pod tytułem „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”. W 1991 roku skrócono tytuł czasopisma do „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” . „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” publikuje artykuły z dziedziny nauk ścisłych i technicznych, w tym z: matematyki, fizyki, chemii, informatyki, automatyki i robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, optoelektroniki, telekomunikacji, budownictwa, geodezji i kartografii oraz logistyki. Publikacje te są między innymi rezultatem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej http://www.wat.edu.pl. Czasopismo zamieszcza także artykuły autorów z innych ośrodków naukowych – krajowych i zagranicznych. Prace publikowane są w języku polskim i angielskim.

BIULETYN WAT


ZAMÓW OFERTĘ PRENUMERATY
DLA SWOJEJ FIRMY

wyślij zapytanie

Baner