Baner

ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI

Cena egzemplarza: 15,50 zł

Tematyka: GOSPODARCZE, BIZNES

Częstotliwość: DWUTYGODNIK

issn: 1429-396X

Opis: Dwutygodnik szczegółowo wyjaśniający problemy związane ze stosowaniem ustawy o rachunkowości oraz Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prezentuje i omawia ewidencję zdarzeń gospodarczych, wycenę aktywów i pasywów oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych. Każdy numer zawiera 68 stron, na których publikowane są zarówno odpowiedzi na pytania Czytelników, jak i szerokie opracowania tematyczne z praktycznymi przykładami liczbowymi. Prezentowane rozwiązania ewidencyjne wskazują różnice między prawem bilansowym i podatkowym. Czasopismo zawiera komentarze do zmian przepisów oraz wyjaśnienia Min. Fin., mające wpływ na ewidencję księgową i sprawozdawczość.

Ceny na okresy

Okres Rok Cena
I kwartał 2022 94,50 zł
I półrocze 2022 189,00 zł
II kwartał 2022 94,50 zł
II półrocze 2022 189,00 zł
III kwartał 2022 94,50 zł
IV kwartał 2022 94,50 zł
IV kwartał 2021 93,00 zł
cały rok 2022 378,00 zł
ZESZYTY METOD.RACH


ZAMÓW OFERTĘ PRENUMERATY
DLA SWOJEJ FIRMY

wyślij zapytanie

Baner